JĘZYK AGIELSKI

przygotowanie
do matury

Egzamin Maturalny

Exams-bro

Wybierz grupę i dołącz

GRUPA

MATURA POZIOM PODSTAWOWY

DNI I GODZINY

Środa godz. 18:45
oraz
Sobota godz. 12:00

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

60 min

GRUPA

MATURA POZIOM ROZSZERZONY

DNI I GODZINY

Środa godz. 18:45
oraz
Sobota godz. 12:00

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

60 min

8 spotkań w miesiącu

*jeśli w danym miesiącu wypadnie mniej lub więcej zajęć opłata naliczana jest proporcjonalnie w odniesieniu do stawki godzinowej.

KURS INDYWIDUALNY

DNI I GODZINY

Terminy zajęć idywidualnych ustalane są bezpośrednio z kursantem

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

60 min

90 minut / 2 x w tyg

Exams-amico (1)

JĘZYK ANGIELSKI

indywidualnie lub w grupach