JĘZYK AGIELSKI

egzamin ósmoklasisty

Przygotowanie do egzaminu

Exams-bro

Wybierz grupę i dołącz

GRUPA

KURS ÓSMOKLASISTY

DNI I GODZINY

Poniedziałek godz. 17:30
oraz
Piątek godz. 15:45

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

60 min

*jeśli w danym miesiącu wypadnie mniej lub więcej zajęć opłata naliczana jest proporcjonalnie w odniesieniu do stawki godzinowej.

KURS INDYWIDUALNY

DNI I GODZINY

Terminy zajęć idywidualnych ustalane są bezpośrednio z kursantem

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

60 min

90 minut / 2 x w tyg

Exams-amico (1)

JĘZYK ANGIELSKI

indywidualnie lub w grupach